Sprawozdania finansowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie za rok 2018

 Bilans jednostki budżetowej 2018
Rachunek zysków i strat jednostki 2018
Zestawienie zmian w funduszu 2018

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 10:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 10:59 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 10:59 Super User