Historia CKZ Chełm

  • Napisane przez 
  • środa, 20 czerwiec 2012 00:00

W dniu 20 listopada 1998 roku podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 5 imienia Ks. Stanisława Staszica wmurowano akt erekcyjny pod budowę warsztatów szkolnych, późniejszego Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to inicjatywa dyrektor szkoły Ewy Gągały, Rady Rodziców, nauczycieli i ś.p. Leszka Wanerskiego, ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych. Ta grupa zapaleńców już w 1995 roku

pozyskała pierwsze środki finansowe. Były to pieniądze zarówno od Rodziców jak i te „wydeptane” przez Ewę Gągałę osobiście w MEN. Projekt wykonali młodzi chełmscy projektanci Maciejewski i Filip ( ilustracja – schemat przestrzenny określał zakres inwestycji jako Centrum Kształcenia Praktycznego). Od tego momentu do roku 2004 inwestycja była realizowana przez ZSZ Nr 5 a osobą odpowiedzialną jako inwestor zastępczy dyrektor Ewa Gagała. Końcowy etap budowy nadzorowało Biuro Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Chełm. Od 1 września 2000r Uchwałą Nr XXI/300/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 23 sierpnia 2000 r. założono przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Chełmie przy ul Jagiellońskiej 29. Już w listopadzie 2001 roku do pierwszego z segmentów budynku CKP przeniesiono z ulicy Fabrycznej dotychczasowe warsztaty szkolne ZSZ nr 5. W segmencie tym znajduje się jedenaście sal warsztatowych i pracowni przedmiotowych. Cztery z nich wyposażono i przystosowano do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, zgodnie z wymaganiami OKE. W oddanym do użytku w roku 2005 drugim segmencie mieszczą się sale dydaktyczne oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

Uchwałą Nr XXX/343/05 Rady Miasta Chełm z dnia 31 marca 2005r. wyłączono z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od tego czasu stało się samodzielną jednostką budżetową.Jednocześnie w skład Centrum weszły warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i warsztaty szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie. Już w czerwcu 2005 r. pod przewodnictwem dyrektor Ewy Gągały i wicedyrektor Barbary Pietrzak przeprowadzono pierwszy, zewnętrzny, praktyczny egzamin zawodowy w dwóch zawodach: mechanik maszyn i urządzeń i elektryk.

Od 1 września 2005 r. dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego jest mgr inż. Mieczysław Sawka. W Centrum zatrudnionych jest 42 nauczycieli zajęć praktycznych oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W placówce prowadzone są zajęcia praktyczne dla 850 uczniów z czterech chełmskich szkół zawodowych.

Ostatnio zmieniany sobota, 24 wrzesień 2022 08:06

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23   mapa dojazdu
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563-12-85     mapa, godz. pracy

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl