Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie w semestrze zimowym 2023/2024
tr>
MOD.03/sem.II
FRK.01/sem.II
1LP/sem.I
2LP/sem.III
3LP/sem.V
4LP/sem.VII
MOT.06/sem.III
TDR.02/sem.III