Murarz

Zajmuje się wznoszeniem różnorodnych ścian z takich elementów jak: cegły, kamienie, elementy betonowe, gipsowe, ceramiczne i in. Murarz może wykonywać również schody, filary, stropy itp. Powierza mu się także roboty licowe, czyli np. układanie na ścianach elewacji. Jego zadaniem może być także wykuwanie otworów w już istniejących ścianach. Murarz może także nadzorować i prowadzić prace rozbiórkowe.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich
 • przygotowywanie zapraw murarskich
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi
 • wykonywanie łuków i sklepień
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina
 • murowanie gzymsów i attyk
 • murowanie kominów
 • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
 • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23   mapa dojazdu
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563-12-85     mapa, godz. pracy

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl